70 học viên tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Cập nhật ngày: 13/02/2020 11:21:23

ĐTO – Chiều ngày 12/2, tại Hội trường Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Trường Chính trị Đồng Tháp phối hợp với Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các học viên của lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khoá 141.


Đồng chí Nguyễn Văn Định – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Đồng Tháp (giữa) trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khoá 141 khai giảng vào tháng 12/2018 với 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch, dự nguồn thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.

Sau thời gian học tập, các học viên trải qua 7 phần học với 1.056 tiết và được trang bị kiến thức về: những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội;... Kết thúc khoá học, có 68/70 học viên đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp.


Các đại biểu và học viên chụp hình lưu niệm tại lễ bế giảng

Tại lễ bế giảng, Trường Chính trị Đồng Tháp công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 68 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khoá 141; 1 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khoá 137 và 1 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khoá 138.  

Dịp này, Hiệu trưởng Trường Chính trị Đồng Tháp cấp giấy khen cho 3 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khoá 141 đã tích cực trong rèn luyện và hoạt động phong trào.

Ngân Nguyễn

Gửi bình luận của bạn