CHÂU THÀNH

Nhiều hoạt động phối hợp mang lại hiệu quả thiết thực

Cập nhật ngày: 08/02/2020 05:48:42

ĐTO - Với sự hướng dẫn sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Đồng Tháp, sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, cùng sự phối hợp hỗ trợ của UBND huyện, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Châu Thành và các tổ chức thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp.


Thanh niên huyện Châu Thành tham gia đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Năm 2019, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức chính trị-xã hội và các ngành chặt chẽ và mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Châu Thành đã xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp các ngành chức năng, tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, phòng, chống mua bán người; nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Tập trung, tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới với chủ đề “Ô nhiễm không khí”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo ng­­ười phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”..., góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban MTTQVN huyện Châu Thành và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong năm đã phối hợp tuyên truyền được 839 cuộc với hơn 20.000 lượt người dự; vận động đơn vị, khóm, ấp và gia đình đăng ký đạt chuẩn văn hóa năm 2019 đạt 100%. Cuối năm qua bình xét, phúc tra của Ban Chỉ đạo huyện, toàn huyện số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa là 93,42%; có 70/70 ấp đạt văn hóa nông thôn mới và 7/7 khóm văn minh đô thị ; 11/11 xã đạt xã văn hóa, 1/1 thị trấn đạt văn minh đô thị và 110/110 đơn vị đạt đơn vị văn hóa, đạt 100%. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp Công an huyện triển khai nhân rộng mô hình “Tổ nhân dân tự quản” đến nay được 1.052 tổ. Qua tổ chức đánh giá hoạt động của mô hình Tổ nhân dân tự quản năm 2019, có 812/1.052 tổ duy trì sinh hoạt và phát huy hiệu quả được chính quyền đánh giá cao, chiếm 77%; người dân đã cung cấp nhiều tin có giá trị giúp Công an kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN huyện Châu Thành và các tổ chức thành viên thực hiện tuyên truyền lồng ghép Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông được 351 cuộc, với 10.381 lượt người tham dự. Đồng thời tham gia cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện giám sát 3 lượt ở 12 đơn vị cấp xã và 2 đơn vị cấp huyện. Phối hợp cùng Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện giám sát 1 chuyên đề về an toàn thực phẩm dịp Tết và mùa lễ hội; tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm ở 12 xã, thị trấn trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”... Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm chú trọng, bảo đảm chất lượng, toàn huyện có 79 tổ hòa giải với hơn 400 tổ viên, trong năm đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải 522 vụ, tỷ lệ hòa giải thành đạt 83,33%. Ngoài ra, Hội Luật gia huyện và Chi hội Luật gia cơ sở tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho 70 đối tượng trên các lĩnh vực: đất đai, kinh tế, hôn nhân và gia đình...

Năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh Chương trình vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy vai trò các tôn giáo trong việc nâng cao ý thức tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của cả cộng đồng. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo về “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khi hậu” (giai đoạn 2016-2020). Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật; phối hợp thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục hướng dẫn duy trì hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, đảm bảo có 70% Tổ nhân dân tự quản được cấp ủy và chính quyền cơ sở đánh giá hoạt động hiệu quả...

C.PHƯƠNG

Gửi bình luận của bạn