• Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri
 • 29/05/2020
 • Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đơn vị huyện Lai Vung vừa kết hợp với đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa VI tại xã: Tân Phước, Hòa Thành và thị trấn Lai Vung.
 • Quốc hội sẽ họp đợt 2 tập trung tại Nhà Quốc hội
 • 28/05/2020
 • ĐTO - Ngày 28/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 8 theo hình thức trực tuyến. Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030...
 • Câu chuyện kết nối
 • 26/05/2020
 • Bây giờ, có biết bao là khái niệm về "phương pháp lãnh đạo" và "người lãnh đạo". Nào là, "lãnh đạo là người biết truyền cảm hứng".
 • Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đóng góp ý kiến dự thảo luật
 • 26/05/2020
 • ĐTO - Ngày 26/5, tiếp tục chương trình kỳ họp lần thứ 9 của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
Xem tin đã đăng theo ngày: