• Sẽ mãi không quên
  • Năm 1969, tôi được nghe danh tiếng lẫy lừng của anh Phiêu – Chánh ủy kiêm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9 - Quân khu Trị Thiên quyết chiến quyết thắng trong mưa bom, bão đạn chiếm giữ kinh thành Huế suốt 26 ngày đêm trong chiến dịch xuân Mậu Thân 1968.
  • Phát huy vai trò tự quản của người dân tại địa bàn dân cư
  • 12/08/2020
  • ĐTO - Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và công tác phối hợp đồng bộ của các ngành liên quan, việc triển khai và nhân rộng mô hình Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) trên địa bàn huyện Tân Hồng đạt nhiều kết quả nổi bật. Người dân tham gia sinh hoạt tại các Tổ NDTQ đã phát huy vai trò tự quản tại địa bàn khóm, ấp, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.
  • Đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp
  • 12/08/2020
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức các cuộc hội nghị lấy ý kiến một số thành viên UBMTTQVN cùng cấp, một số cá nhân tiêu biểu, cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng,... đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.
  • Câu chuyện thái độ
  • 09/08/2020
  • Làm lãnh đạo, công việc hàng ngày thường phải đọc các báo cáo của các tổ chức, ngành, địa phương trong hệ thống chính trị. Khi nhận được những tín hiệu tích cực thì rất vui và càng vui hơn khi cảm nhận được phía sau mỗi con số, kết quả, mỗi thành tích đạt được là công sức đóng góp của bao con người trong bộ máy.
Xem tin đã đăng theo ngày: