• Đổi mới nội dung tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
  • 19/03/2020
  • Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào), Ban Chỉ đạo phong trào huyện Lấp Vò luôn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, lồng ghép việc thực hiện phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”,... đi vào chiều sâu, góp phần cải thiện bộ mặt các xã vùng nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hoàn thành tốt các tiêu chí về xây dựng NTM.
  • “Yêu thương và chia sẻ”
  • 19/03/2020
  • Đó là chủ đề hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020.
Xem tin đã đăng theo ngày: