Giám đốc và nhân viên Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh bị kỷ luật Đảng

Cập nhật ngày: 12/02/2020 09:37:27

ĐTO - Ngày 12/2, nguồn tin từ Phòng Văn hoá Thông tin huyện Tân Hồng cho biết, Chi bộ Phòng Văn hoá Thông tin đã có quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Hoàng Tâm – Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh bằng hình thức cảnh cáo; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trần Ánh Hà – nhân viên Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh trực thuộc Phòng Văn hoá Thông tin huyện Tân Hồng.


Giám đốc và nhân viên của Trung tâm Văn hoá, thể thao và truyền thanh huyện Tân Hồng bị kỷ luật Đảng

Nguồn tin cũng cho biết thêm, việc giám đốc và nhân viên bị kỷ luật do có liên quan đến vi phạm trong công tác quản lý sử dụng kinh phí của Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Hồng. Chẳng hạn như: chi tiền ăn cho vận động viên thực tế thấp hơn quyết toán của đơn vị; chi tiền tập dợt hội thi và hội diễn nhưng không có kế hoạch được duyệt của cấp có thẩm quyền; thanh toán công tác phí nhưng không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị…

Tiến Đạt

Gửi bình luận của bạn