HỒNG NGỰ

Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn

Cập nhật ngày: 11/02/2020 15:56:00

ĐTO - Sau khi quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 174 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Hồng Ngự cụ thể hóa xây dựng kế hoạch thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Huyện ủy Hồng Ngự đã thành lập 3 tiểu ban (Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban phục vụ) và 3 tổ giúp việc cho các tiểu ban để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu lần thứ XII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hà Văn Công – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự cho biết, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu về ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Đại hội XII Đảng bộ huyện và thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về tiến độ, thời gian, kết quả Đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở, BTV Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; trong đó chủ động chuẩn bị hướng dẫn các khâu trang trí, khánh tiết phục vụ Đại hội XII Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng cấp cơ sở, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành các quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban phục vụ Đại hội XII Đảng bộ huyện. Sau khi thành lập, các Tiểu ban và Tổ giúp việc các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì các tiểu ban và tổ giúp việc căn cứ nhiệm vụ được phân công khẩn trương triển khai thực hiện. Ngoài ra, Văn phòng Huyện ủy đã xây dựng dự thảo Chương trình làm việc của các ban và tiểu ban, BTV Huyện ủy, Huyện ủy liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện và kế hoạch phân công chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ XII; đề cương báo cáo kiểm điểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành, BTV và Thường trực Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình BTV Huyện ủy cho ý kiến. Tổ giúp việc Tiểu ban nhân sự tiến hành rà soát lại tiêu chuẩn, điều kiện của các đồng chí cấp ủy đương nhiệm, nhân sự có trong quy hoạch (A2) cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo để xây dựng đề án nhân sự trình Tiểu ban nhân sự cho ý kiến trước khi thực hiện quy trình các bước về giới thiệu nhân sự ứng cử trong Đại hội Đảng bộ huyện. Đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở, BTV Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở bám sát Kế hoạch số 134 của BTV Huyện ủy để tổ chức thực hiện. Trong quá trình chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Huyện ủy Hồng Ngự luôn bám sát các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của trên để thực hiện. BTV Huyện ủy Hồng Ngự đã chỉ đạo các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đơn vị được phân công giám sát về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu cho BTV Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát công tác triển khai và tổ chức Đại hội ở cơ sở.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn