Tuyên truyền, vận động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đề án có hiệu quả

Cập nhật ngày: 09/02/2020 14:19:29

ĐTO – Năm 2019, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp về đổi mới phương thức phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đề án lớn của tỉnh, 12/12 huyện, thị xã, thành phố đều có kế hoạch lãnh đạo thực hiện tại địa phương mình với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.


Khách tham quan Đường hoa Xuân trên đường Đặng Văn Bình thuộc địa phận phường 1, TP.Cao Lãnh

Công tác dân vận của hệ thống chính trị nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, tác động tích cực đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đề án lớn của tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Chẳng hạn như: tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tự quản, liên kết ở cộng đồng dân cư (Hội quán, hợp tác xã, tổ nhân dân tự quản; xây dựng tính tự lực - chăm chỉ - hợp tác trong nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu…).

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp nghiên cứu thành công đề tài “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về mô hình Hội quán” và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kết luận lãnh đạo thực hiện mô hình Hội quán thời gian tới.  

Đề án phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp thông qua công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, hình thành mới nhiều điểm tham quan du lịch sinh thái, thu hút được khách đến Đồng Tháp.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn