Nhiều mô hình, phong trào “Dân vận khéo” được duy trì và phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 12/02/2020 06:07:20

ĐTO - Sáng ngày 11/2, tại Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân vận (DV) Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết “Năm DV chính quyền” 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng đến dự và chỉ đạo hội nghị; chủ trì hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban DV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.


Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020

Năm 2019, công tác DV chính quyền đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, tác động tích cực đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đề án lớn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2019, toàn tỉnh có 1.650 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 165% so kế hoạch. Các mô hình, phong trào “DV khéo” trong các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang được duy trì, phát triển mới và phát huy hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm đúng mức.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia phát biểu nhiều nội dung như: thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, môi trường; công tác DV gắn với triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp; hiệu quả, kinh nghiệm trong phối hợp vận động xã hội hóa cầu, đường ở địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác DV nói chung, công tác DV chính quyền nói riêng gắn với thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác DV của cơ quan hành chính nhà nước phải bám sát nghị quyết, kế hoạch của Chính phủ, UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng, thực hiện các chương trình, đề án lớn của tỉnh đạt hiệu quả cao nhất.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện “Năm DV chính quyền” năm 2019.

Tại hội nghị, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban DV Tỉnh ủy tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm DV khéo” 2020.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn