Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 11/11/2019 05:19:00

ĐTO - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng qua ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 2,23% so với tháng trước và tăng 12,16% so với cùng kỳ năm 2018. Đầu năm đến nay, ước tính đạt 78.591 tỷ đồng, tăng 11,43% so với cùng kỳ năm 2018.

Tháng qua, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 6.400 tỷ đồng, tăng 14,40% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu 10 tháng ước đạt hơn 62.000 tỷ đồng, tăng 12,10% so với cùng kỳ 2018. Hoạt động khách sạn nhà hàng tháng qua có mức tăng 0,04% so với tháng trước và tăng 6,44% so với cùng kỳ năm 2018; mức doanh thu ước đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Doanh thu 10 tháng năm 2019 ước đạt trên 10.900 tỷ đồng, tăng 7,65% so với cùng kỳ năm 2018.

Đối với hoạt động du lịch lữ hành, tháng 10 ước tính doanh thu đạt 4,8 tỷ đồng, giảm 5,88% so với tháng trước, tăng 21,55% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu 10 tháng năm 2019 ước đạt 46 tỷ đồng, tăng 17,97% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng doanh thu dịch vụ khác trong tháng 10 ước đạt 553 tỷ đồng, tăng 11,92%, so với tháng trước và 0,17% so với tháng cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân doanh thu dịch vụ tăng cao so với tháng trước chủ yếu là do ngành vui chơi giải trí có doanh thu tăng mạnh (tăng trên 14,27%). Trong khi đó, ngành này chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu chung nên có tác động lớn đến tăng trưởng chung. Tính chung 10 tháng qua, ngành dịch vụ tăng 11,64%, với doanh thu đạt được gần 5.500 tỷ đồng.

T.H

 

 

Gửi bình luận của bạn