Danh mục ngành, nghề, lĩnh vực được xem xét cấp bảo lãnh tín dụng

Cập nhật ngày: 09/11/2019 10:22:33

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh được xem xét cấp bảo lãnh tín dụng của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp.


Ưu tiên bảo lãnh tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Theo đó, có 17 nội dung của 5 danh mục ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên bảo lãnh. Đối với danh mục kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường ưu tiên bảo lãnh đầu tư kết cấu hạ tầng; phát triển điện, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió; đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng.

Các nội dung trong lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp phụ trợ được ưu tiên bảo lãnh là đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao; di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề.

Ưu tiên bảo lãnh lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn các nội dung đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; đầu tư xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ, dự án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

Xã hội hóa hạ tầng xã hội sẽ ưu tiên bảo lãnh các nội dung đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội; đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư, văn hóa, thể dục thể thao, công viên. Ngoài ra, còn có đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương…

Y DU

Gửi bình luận của bạn