100% tiểu thương chợ Thường Phước đồng ý cách bố trí về chợ

Cập nhật ngày: 11/11/2019 05:18:09

Liên quan về việc di dời hơn 100 tiểu thương buôn bán ở chợ tạm về chợ thực phẩm cũ Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự sau khi đã được sửa chữa nâng cấp, UBND xã Thường Phước 1 đã tổ chức bốc thăm bố trí các tiểu thương vào chợ, 100% tiểu thương đã đồng ý. Trước đó, do nhu cầu nâng cấp sửa chữa chợ thực phẩm Thường Phước, UBND xã Thường Phước 1 đã bố trí các tiểu thương buôn bán tạm tại khu vực cách đó hơn 400m với cam kết sau khi sửa chữa nâng cấp chợ xong các tiểu thương sẽ quay về. Tuy nhiên vì một số lý do, nên khi đến hẹn trở về, các tiểu thương đồng loạt làm đơn muốn ở lại chợ tạm.

Văn Bửu

Gửi bình luận của bạn