Cần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng

Cập nhật ngày: 13/06/2018 14:35:41

ĐTO - Chiều 12/6, Đoàn công tác của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Lai Vung.


Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu kết luận trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung

Lãnh đạo huyện Lai Vung báo cáo với đoàn công tác tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) của huyện 6 tháng đầu năm 2018; kết quả thực hiện Kết luận 23-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững. Cùng với đó là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch cán bộ; việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

6 tháng đầu năm nay, các chỉ tiêu KTXH của huyện cơ bản đạt kế hoạch. Lai Vung hiện có 2 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 10 đến 17 tiêu chí. Năm 2017, tỉ lệ hộ nghèo của huyện là 5,37%, dự kiến cuối năm nay sẽ tiếp tục giảm còn 4,2%.

Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, cán bộ ở các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, phòng, ban, ngành cấp huyện và xã thực hiện đúng với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Huyện ủy, BTV và Thường trực Huyện ủy luôn bám sát Quy chế làm việc trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

BTV Huyện ủy Lai Vung trình bày những khó khăn và kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác một số vấn đề: Hỗ trợ kinh phí mua vật liệu xây dựng để Nhân dân địa phương góp công làm đường giao thông nông thôn; bố trí kinh phí phân bổ cho huyện khắc phục tình trạng sạt lở; tỉnh nên có chủ trương xử lý đồng bộ việc xây dựng nhà ở vi phạm an toàn giao thông...


Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Hợp tác xã Nông sản sạch Vĩnh Thới

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng yêu cầu BTV Huyện ủy Lai Vung tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chú trọng công tác tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm lãnh đạo, điều hành phát triển KTXH theo chương trình, kế hoạch năm 2018.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy Lai Vung phải đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành. Đặc biệt, cần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng. Muốn vậy, phải phát huy tốt dân chủ trong Đảng, công khai minh bạch, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy trình.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đến thăm và làm việc với Hợp tác xã Nông sản sạch Vĩnh Thới (trên cơ sở phát triển từ Hội quán Thành Tâm); làm việc với BTV Đảng ủy xã Vĩnh Thới.

Nhựt An

Gửi bình luận của bạn