Khen thưởng đúng, trúng, kịp thời

Cập nhật ngày: 11/06/2018 13:26:31

http://baodongthap.com.vn/database/video/20180611012657khen thuong.mp3

ĐTO - Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chỉ rõ mục đích, lực lượng, nội dung, cách làm thi đua; làm dấy lên các phong trào thi đua yêu nước phát triển đến tận ngày nay và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa.

Khen thưởng đột xuất cho nhân viên du lịch tại Khu du lịch Tràm Chim (huyện Tam Nông). Ảnh Hữu Nghĩa

Không chỉ ra lời kêu gọi thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là tấm gương mẫu mực trong thực hiện.

 Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phong trào thi đua của cả nước nói chung, địa phương nói riêng trong giai đoạn hiện nay diễn ra sôi nổi với những nội dung, hình thức phong phú.

Đó là những nông dân từ tập quán canh tác chú trọng năng suất chuyển sang hiệu quả; doanh nghiệp mạnh dạn từ ao nhà ra biển lớn; người trẻ khởi nghiệp từ những lĩnh vực chưa ai dám làm như sản xuất lúa hữu cơ, trồng và chế biến đông dược trên vùng đất mới; kỹ sư chân đất chế tạo máy nông nghiệp; nông dân làm du lịch sinh thái, miệt vườn; những người thầm lặng làm xã hội, từ thiện như tập bơi cho trẻ, bắc cầu, dặm vá đường, tự nguyện tham gia giữ gìn an ninh trật tự...

Những người đã và đang làm những việc đó chắc rằng không nhằm để được vinh danh, khen thưởng. Nhưng chính những việc làm đó, cùng với sự học hỏi, vận dụng của nhiều người khác đã biến các chủ trương, kế hoạch, đề án như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển khu lịch, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới... thành hiện thực.

Trong khi đó, có tình trạng phong trào thi đua của không ít cơ quan, tổ chức, địa phương phát mà không động, đánh trống bỏ dùi; thang, bảng điểm tiêu chí cứng nhắc, khó so sánh, đánh giá; tư tưởng ngại va chạm; xét số lượng khen thưởng theo chỉ tiêu trên giao... đã làm thi đua trở thành hình thức... Vì vậy có thành tích, sáng kiến được khen thưởng thiếu thuyết phục hoặc không thể nhân rộng.

Vinh danh, khen thưởng đúng, trúng, kịp thời những người có thành tích vượt trội, có tác động sâu rộng nhằm mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đòi hỏi sự tham gia, phối hợp, sâu sát của nhiều tổ chức để phát hiện, xem xét đánh giá những việc làm cụ thể của những con người cụ thể, không bị phụ thuộc vào những tiêu chí, chỉ tiêu cứng nhắc... có thể nói là những việc làm thiết thực kỷ niệm, hưởng ứng 70 năm lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hữu Ý

Gửi bình luận của bạn