Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Cập nhật ngày: 09/06/2018 03:06:21

Ngày 8/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư dự và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Du, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao cho ông Nguyễn Văn Du

Dự lễ công bố Quyết định có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Phó Chánh án Nguyễn Văn Du, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc lựa chọn nhân sự, thực hiện đúng quy trình để đề xuất và được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Du giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhằm bổ sung, kiện toàn lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, để hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du cần tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thực sự gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, phải luôn đoàn kết, thống nhất, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, gắn bó mật thiết với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân các cấp và với nhân dân; chủ động, nhạy bén để cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; xây dựng, hoàn thiện các đạo luật, nhất là các đạo luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Chủ tịch nước yêu cầu Phó Chánh án Nguyễn Văn Du cần nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng Tòa án nhân dân các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án thực sự “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “hiểu dân, gần dân, giúp dân và học dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy; tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du bày tỏ vinh dự khi được bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng thời khẳng định luôn trung thành với Tổ quốc, tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; gương mẫu trong đạo đức, lối sống, tận tâm trong công việc, kiên trì thực hiện và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

NDĐT/VOV

Gửi bình luận của bạn