Đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ nông nghiệp chưa tiếp cận được nguồn vốn

Cập nhật ngày: 06/06/2018 16:09:59

ĐTO - Ngày 6/6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết hợp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài chính và Quỹ Đầu tư phát triển về thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp (TCCNN) và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM). Ông Trần Anh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn.


Đoàn công tác làm việc với Sở Tài chính về phân bổ kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ

Theo báo cáo của Sở Tài chính, các chính sách nông nghiệp từ năm 2016 đến nay đa số giải ngân chưa tốt hoặc chưa giải ngân (dù dự toán kinh phí thực hiện hàng năm đều có bố trí). Đối với lĩnh vực tín dụng, hỗ trợ vay vốn phát triển nông nghiệp, vốn để cho hợp tác xã vay là 20 tỷ đồng, quỹ hỗ trợ nông dân là 10 tỷ đồng, 2 quỹ này chuyển vốn qua Quỹ Đầu tư phát triển cho vay.

Về hỗ trợ phát triển các ngành hàng chủ lực, trong đó đối với ngành hàng lúa gạo, năm 2016 đến nay chính sách hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn chưa giải ngân được.

Đối với ngành hàng vịt, năm 2016 tỉnh đã tạm cấp bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố với tổng số tiền hơn 12,3 tỷ đồng, đến tháng 4/2018 các địa phương đã giải ngân được hơn 7,6 tỷ đồng, còn lại hơn 4,6 tỷ đồng. Về chính sách chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp, từ năm 2016 đến nay, ngành nông nghiệp chưa triển khai hỗ trợ được; năm 2018 dự toán trung ương bố trí là 7,2 tỷ đồng chưa phân khai cho các địa phương.

Nguồn vốn hỗ trợ các chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp theo đề án TCCNN, năm 2016, 2017 và 2018 được phân khai theo các nội dung chương trình khuyến nông, đề án TCCNN, các chính sách nông nghiệp… Đầu năm 2018, trung ương hỗ trợ chính sách chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp 7,2 tỷ đồng nhưng đến nay chưa phân khai kinh phí này.

Thực hiện chương trình MTQGXDNTM, tổng nguồn vốn đầu tư năm 2016-2018 là hơn 710 tỷ đồng, năm 2016 và 2017 đã giải ngân hết, năm 2018 nguồn vốn hơn 265 tỷ đồng, tính đến cuối tháng 4 đã giải ngân 21,8 tỷ đồng.


Lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh báo cáo tình hình triển khai cho vay vốn hỗ trợ

Theo báo của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, thực hiện triển khai các chính sách của Trung ương và tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn, Quỹ đã phối hợp, hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã tỉnh hướng dẫn các hợp tác xã vay vốn thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Khó khăn của công tác này là đối tượng, điều kiện cho vay thuộc lĩnh vực của đề án TCCNN và chương trình MTQGXDNTM không nhiều, nhiều chủ đầu tư năng lực tài chính, trình độ quản lý còn hạn chế… nên chưa tiếp cận nguồn vốn vay của Quỹ.

 Theo ông Trần Anh Dũng, qua khảo sát thực tế cho thấy các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp chưa được khả thi, nông dân thiếu vốn nhưng chưa tiếp cận được nguồn vốn nhà nước hỗ trợ do vướng mắc những quy định.

Ông Trần Anh Dũng yêu cầu các ngành cần có đánh giá những cái làm được và chưa được để có đề xuất tháo gỡ. Qua đó, Đoàn công tác sẽ có báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm có giải pháp tháo gỡ để các chính sách hỗ trợ khả thi trong thực tế.

                                                                                       Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn