Nhìn lại công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân

Cập nhật ngày: 04/06/2018 15:37:32

ĐTO - Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước, từ đầu năm đến nay, sau khi triển khai, tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ đảng viên đã nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về công tác này, từ đó đã chủ động hơn trong việc tham gia, đề xuất các giải pháp có hiệu quả nhằm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng.

Công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của DN, chủ DN về vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung từng đối tượng cụ thể. Bên cạnh đó, thực hiện phương châm “Cấp ủy, chính quyền đồng hành cùng DN”, lãnh đạo tỉnh, Đảng ủy Khối DN tỉnh và một số lãnh đạo địa phương thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, thăm hỏi các DN, tạo được mối quan hệ gần gũi, gắn bó với DN, kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc; từ đó, đã có những DN, chủ DN ngoài khu vực nhà nước đồng tình, ủng hộ phát triển tổ chức đảng, đoàn thể ở DN mình.

Cụ thể, Đảng ủy Khối DN tỉnh đã thành lập mới 7 tổ chức đảng trong loại hình DN tư nhân; các huyện, thị ủy, thành ủy vận động thành lập mới được 9 tổ chức đảng trong loại hình DN thành lập theo Luật Hợp tác xã, đến nay đã nâng tổng số tổ chức đảng ở các DN ngoài khu vực nhà nước là 59 tổ chức, đạt 73,75% so với chỉ tiêu đề ra. Thành lập được 3 tổ chức công đoàn trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, hiện đã có 22/27 DN trong các khu công nghiệp có tổ chức công đoàn.

Tuy nhiên, vẫn còn có những hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Việc phát triển tổ chức đảng ở các DN ngoài khu vực nhà nước còn tập trung ở Đảng ủy Khối DN tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tuy có thành lập nhưng chủ yếu là trong các DN thành lập theo Luật Hợp tác xã; vẫn còn một số địa phương đến nay chưa phát triển được tổ chức đảng trong DN. Việc xây dựng, phát triển các tổ chức đoàn thể chưa đạt yêu cầu đề ra, đa số các đơn vị thực hiện còn chậm và đến nay chưa thành lập mới tổ chức Đoàn Thanh niên ở các DN ngoài khu vực nhà nước.

Đồng chí Huỳnh Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh nhận định, công tác phát triển đảng viên ở các DN ngoài khu vực nhà nước có nhiều tiến bộ, tuy nhiên, việc kết nạp chủ các DN gần đây đang chựng lại, chưa kết nạp được thêm đảng viên mới là chủ DN; riêng Đoàn thanh niên chưa thành lập được tổ chức mới, tổng số tổ chức Đoàn hiện nay là 17 tổ chức, chỉ chiếm 16,19% trên tổng số DN ngoài khu vực nhà nước có từ 50 lao động trở lên.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DN tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài” tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân những hạn chế này là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy địa phương chưa đồng bộ và thông suốt đến cơ sở; một số cấp ủy chưa thật sự quyết tâm thực hiện.

Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về công tác tuyên truyền, vận động có lúc thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Việc tuyên truyển, vận động thành lập các tổ chức đoàn thể chưa đi vào chiều sâu, chất lượng hoạt động của các đoàn thể có mặt còn hạn chế, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên.

Một bộ phận DN, chủ DN còn ngán ngại thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và chưa nhận thấy lợi ích, cũng như sự khác biệt của đơn vị có tổ chức đảng so với đơn vị không có tổ chức đảng, từ đó, không tạo điều kiện để thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên tại DN mình.

ĐỒNG DAO

Gửi bình luận của bạn