Huyện Cao Lãnh

Nhiều mô hình mới phát triển nông nghiệp hiệu quả

Cập nhật ngày: 01/06/2018 20:03:04

ĐTO - Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết hợp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa đến khảo sát UBND huyện Cao Lãnh về thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp (TCCNN) và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM). Ông Trần Anh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn.


Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Cao Lãnh

Đối với đề án TCCNN, Cao Lãnh đã triển khai thực hiện các ngành chủ lực của huyện như lúa gạo, xoài, vịt, cá điêu hồng, chanh và tập trung thực hiện xây dựng nhãn hiệu hàng hóa nông sản.

Đến nay, toàn huyện đã được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa đối với “Xoài Cao Lãnh”, “Xoài Cát Chu Cao Lãnh”, “Chanh Cao Lãnh”, “cá điêu hồng Bình Thạnh”. Đối với ngành hàng lúa gạo, huyện đã triển khai thực hiện mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa được hơn 18.000 ha; thực hiện hỗ trợ các hợp tác xã và người dân thực hiện mô hình sản xuất lúa cấy bằng cơ giới…

Qua thực hiện đề án TCCNN, từng bước thay đổi nhận thức, tư duy của người dân trong việc tham gia sản xuất tập thể, giá trị nông sản được nâng lên, giá trị tăng thêm từ mô hình liên kết đạt trên 10 tỷ đồng trong năm 2017, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn một số khó khăn như công tác triển khai chưa đi vào chiều sâu, các mô hình triển khai thí điểm chưa được đánh giá, nhân rộng kịp thời; chưa dự báo tốt giá cả thị trường nên người dân gặp nhiều rủi ro trong sản xuất, một số người dân chưa mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, còn dựa vào sản xuất truyền thống, chậm đổi mới.

Đối với công tác xây dựng NTM, đến nay huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM, trong đó giai đoạn 2011 – 2015 huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100% kế hoạch và thêm xã An Bình đạt chuẩn NTM vào đầu năm 2017.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, kết quả thực hiện Bộ tiêu chí NTM của huyện có 5 xã đạt 18 tiêu chí, 7 xã đạt từ 15 - 17 tiêu chí, 5 xã đạt từ 12 - 14 tiêu chí. Đến năm 2020, huyện phấn đấu thực hiện hoàn thành xây dựng NTM thêm 8 xã.

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện chương trình MTQGXDNTM gắn với thực hiện đề án TCCNN của huyện Cao Lãnh đạt kết quả khá tốt. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ nông sản được duy trì và nhân rộng, đặc biệt là mô hình liên kết, tiêu thụ lúa, chanh, ổi, xoài; các mô hình sản xuất lúa sạch hữu cơ được mở rộng.

Ông Trần Anh Dũng – Trưởng đoàn công tác đánh giá, thời gian qua, huyện Cao Lãnh có nhiều mô hình mới hiệu quả, công tác tuyên truyền thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, huyện cần lưu ý một số vấn đề như liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp cần chặt chẽ hơn; về tiếp cận tín dụng cần quan tâm thực hiện tốt hơn; các ngành hàng thực hiện để được hưởng chính sách ưu đãi của tỉnh chưa nhiều là điều cần lưu ý.

Riêng về xây dựng NTM, huyện Cao Lãnh thực hiện rất tốt như các chương trình xóa đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động. Đoàn cũng tiếp thu, ghi nhận các nội dung kiến nghị của huyện Cao Lãnh.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn