Các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gần 135 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 01/06/2018 18:14:32

ĐTO - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2012 - 2017 và biểu dương CNLĐ tiêu biểu năm 2018.


Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” giai đoạn 2012 – 2017

Thông qua việc thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; thi đua phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; phong trào xanh - sạch - đẹp… đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia.

Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được các cấp Công đoàn kịp thời biểu dương khen thưởng. Đặc biệt, việc thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong lao động sản xuất đã góp phần nâng năng suất, chất lượng và hiệu quả tại đơn vị, doanh nghiệp.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có gần 39.000 sáng kiến của CNVCLĐ được công nhận cấp cơ sở, trên 1.000 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh, trên 3.200 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 163 giải pháp đạt giải hội thi sáng tác kỹ thuật cấp tỉnh.

Các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gần 135 tỷ đồng.

Dịp này, toàn tỉnh có 127 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” giai đoạn 2012 – 2017.

Ngọc Tâm

Gửi bình luận của bạn