Cần phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn nông dân tiếp cận chính sách hỗ trợ về nông nghiệp, nông thôn

Cập nhật ngày: 08/06/2018 15:37:52

Ngày 8/6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết hợp Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Hội Nông dân tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp (TCCNN) và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM).


Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Thị Hậu báo cáo kết quả thực hiện
của các cấp Hội Nông dân

Trong những năm qua, các cấp hội nông dân tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện đề án TCCNN, góp phần sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển tăng dần về chất lượng.

Sự liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp bước đầu đem lại kết quả; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, sản xuất an toàn, hiện đại theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn.

Hội đã phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến nay đã có 103 tổ với 1.180 thành viên vay vốn, dư nợ gần 87 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội đã giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn phục vụ sản xuất như nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với hơn 21 tỷ đồng, đang đầu tư 44 dự án, có 733 hộ vay...

Tại buổi làm việc, Hội Nông dân tỉnh kiến nghị các sở, ngành chuyên môn khi ban hành hướng dẫn thực hiện các chính sách về nông nghiệp cần gửi cho Hội Nông dân biết để triển khai trong các cấp hội; các chính sách về nông nghiệp nông thôn cần triển khai nhanh và có hướng dẫn cụ thể để nông dân dễ tiếp cận; công tác dạy nghề nông thôn cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội. Hội cũng kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét hàng năm dành một phần ngân sách cấp bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Về thực hiện chương trình MTQGXDNTM, các cấp hội nông dân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình để hăng hái tham gia các phong trào hành động của hội, đóng góp ngày công lao động và của cải vật chất, góp phần thực hiện XDNTM. Phát huy tốt vai trò chủ thể, hội viên nông dân đã tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như sửa chữa, nâng cấp gần 1.300 km đường giao thông nông thôn, bắt mới hơn 580 cây cầu, hiến hơn 1.000.000 m2 đất cùng nhiều vật kiến trúc, cây ăn trái các loại…

Hội Nông dân kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm cơ chế vận hành của hệ thống chính trị ở mỗi cấp đồng bộ, thông suốt; có phân công rành mạch cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong triển khai, thực hiện từng nội dung để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng nhằm huy động tổng lực của cả hệ thống chính trị gắn phát huy vai trò chủ thể của nông dân nông thôn trong XDNTM.


Ông Trần Anh Dũng – Trưởng đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của Hội Nông dân

Ông Trần Anh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác ghi nhận kết quả bước đầu thực hiện các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn của tỉnh qua sự phối hợp của Hội Nông dân với các đơn vị cấp huyện, cấp xã. Đồng thời chia sẻ khó khăn của Hội không được cung cấp các thông tin chính sách liên quan đến nông dân để triển khai do từng lúc, từng nơi các ngành, địa phương chưa quan tâm nhiều đến vai trò của Hội Nông dân.

Sự phối hợp triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giữa các ngành, các cấp chưa thường xuyên, chưa đầy đủ và có lúc mờ nhạt là vấn đề cần rút kinh nghiệm. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của Hội để báo cáo đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh xem xét, tháo gỡ.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn