Ban Pháp chế thẩm tra tờ trình và các dự thảo nghị quyết

Cập nhật ngày: 07/06/2018 16:36:29

ĐTO - Chiều 7/6, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan lĩnh vực pháp chế sẽ trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX.

Dự họp có Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương và lãnh đạo các sở có liên quan.


 Ban Pháp chế họp thẩm tra 
các tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan lĩnh vực pháp chế

Bà Lê Thị Hồng Phượng – Trưởng Ban Pháp chế trình bày các vấn đề trong các văn bản cần cho ý kiến.

Qua trao đổi và các ý kiến đóng góp, về tờ trình số 20 ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2018 – 2020, Ban Pháp chế thống nhất với UBND tỉnh thống nhất tổng số HTX được hỗ trợ có thời hạn từ tháng 8/2018 - 30/12/2020 là 79 HTX (9 HTX kiểu mới theo quyết định 445 của Thủ tướng Chính phủ và 70 HTX không tham gia HTX kiểu mới).

Đối với tờ trình số 25 ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Ban Pháp chế thống nhất mức chi quy định trong dự thảo nghị quyết thấp hơn từ 1/3 - 2/3 mức quy định của Thông tư số 13 ngày 6/2/2018 của Bộ Tài chính và giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại các nội dung chi.

Ban Pháp chế cũng thống nhất thông qua các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã Thường Thới Tiền, Thường Phước 2 và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự; dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận khu vực dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền đạt tiêu chí đô thị loại V.

Về tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh Đồng Tháp, Ban Pháp chế thống nhất các chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh. Cụ thể là giám sát hiệu quả quản lý đất công; quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn