Huyện Hồng Ngự

Phấn đấu xây dựng 6 xã điểm cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2020

Cập nhật ngày: 13/06/2018 05:43:02

ĐTO - Ngày 12/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015-2020).

Qua 2 năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, huyện Hồng Ngự đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, một số chỉ tiêu đạt và vượt, dự kiến các chỉ tiêu còn lại đạt sớm so với kế hoạch đề ra.


Sản xuất nông nghiệp huyện Hồng Ngự được duy trì và phát triển ổn định, nhất là diện tích sản xuất cá tra giống

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương luôn duy trì phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, xác định đúng tiềm năng, lợi thế và khai thác có hiệu quả; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện tốt.

Hệ thống chính trị được kiện toàn; phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu của tình hình mới; đoàn kết trong Đảng bộ được giữ vững và phát huy. Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Huyện ủy Hồng Ngự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện. Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp huyện Hồng Ngự giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xây dựng mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới theo mô hình làng mới của Hàn Quốc trên địa bàn xã Long Thuận làm tiền đề phát triển chung của địa phương.

Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng 6 xã điểm cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, đối với 5 xã còn lại đạt ít nhất 15/19 tiêu chí. Mở rộng phát triển dịch vụ du lịch trải nghiệm, phấn đấu hằng năm có khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan du lịch tại huyện.

TIẾN ĐẠT

Gửi bình luận của bạn