HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

Tập trung thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Cập nhật ngày: 13/06/2018 05:42:06

ĐTO - Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (PN) tỉnh vừa tổ chức sơ kết hoạt động Hội và phong trào PN 6 tháng đầu năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội PN trong tỉnh tập trung thực hiện linh hoạt, sáng tạo các chỉ tiêu thi đua đúng với chủ đề năm 2018 đã đề ra: “PN Đồng Tháp - Hợp lực tăng sức mạnh, chuyên cần để học hành, khiêm tốn sẽ thành công”. Các hình thức tuyên truyền, vận động được đổi mới, đa dạng hóa nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. Duy trì hoạt động và phát huy hiệu quả các mô hình hiện có như: 2.618 tổ “5 không 3 sạch”, 414 Tổ PN tự quản môi trường, 47 tổ hùn vốn xây nhà vệ sinh... Các cấp Hội PN phối hợp tốt với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giúp trên 11.500 lao động nữ được học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm.

Sắp tới, các cấp Hội PN trong tỉnh tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tập trung triển khai thực hiện các hoạt động Đề án “Hỗ trợ PN khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” và “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ PN tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến PN giai đoạn 2017 - 2027” năm 2018; vận động hội viên hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương” giai đoạn 2018 - 2020; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ lao động nữ sau khi hết hợp đồng lao động về địa phương để khởi nghiệp, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc...

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn