Xây dựng nông thôn là nơi đáng sống

Cập nhật ngày: 04/10/2019 18:48:13

Ngày 4/10, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2020.


Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, thực hiện chương trình xây dựng NTM, các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục huy động mọi nguồn lực, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, chương trình xây dựng NTM từng bước lan tỏa rộng khắp đến từng hộ gia đình nông thôn. Bên cạnh đó, hầu hết cán bộ, công chức và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM; ý thức tự lực, hợp tác của người dân, cộng đồng dân cư ngày càng rõ nét.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị

Qua thời gian thực hiện chương trình xây dựng NTM xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng như: mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM theo phương châm “3 tự - 1 nhờ”; mô hình nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động trong xây dựng cầu đường nông thôn; mô hình sổ tay hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng NTM”; cây xoài nhà tôi; mô hình canh tác lúa thông minh; mô hình hội quán...

Theo thống kê của Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, đến tháng 9/2019, toàn tỉnh có 55/119 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 28 xã so năm 2015), đạt 46,2%. Dự kiến cuối năm 2019, có thêm 12 xã điểm đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 67 xã và 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP.Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự) và Tháp Mười đạt chuẩn huyện NTM. Đến cuối năm 2020, dự kiến sẽ có 79 xã đạt chuẩn NTM, đạt 65% kế hoạch. Trong đó, có 37 xã điểm được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 100% kế hoạch của tỉnh.

Trong giai đoạn 2010-2020 (tính đến 9/2019), toàn tỉnh huy động hơn 127.000 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp chương trình là trên 2.300 tỷ đồng; vốn huy động từ cộng đồng dân cư và vốn khác là 1.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan cho rằng, xuất phát điểm trong xây dựng NTM của tỉnh còn nhiều khó khăn. Với những kết quả đạt được hôm nay là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, sáng kiến của người dân trong xây dựng NTM.

Bí thư Lê Minh Hoan cho rằng, hành trình xây dựng NTM vẫn còn rất dài, không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn phát huy vai trò làm chủ, hợp tác của người dân. Để bức tranh NTM của tỉnh ngày càng phát triển, người đứng đầu cấp ủy cần tạo ra sự kết nối các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm tạo ra nguồn lực lớn để thực hiện.

Bức tranh NTM của tỉnh nhà có những điểm sáng, tạo nên sự khác biệt từ những mô hình hay, người dân tiêu biểu, vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, địa phương cần vào cuộc nhằm phát huy, lan tỏa nhân rộng những mô hình, cách làm hay đưa phong trào xây dựng NTM của tỉnh đi vào chiều sâu, để nông thôn thành nơi đáng sống.

Dịp này, có 3 đơn vị nhận cờ thi đua, 9 tập thể và 291 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020…

Y DU

Gửi bình luận của bạn