Sở Tài chính công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh

Cập nhật ngày: 08/06/2018 22:28:13

ĐTO - Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của Sở Tài chính là: 0919.201.821 (ông Ngô Quốc Ân - Chánh Văn phòng Sở Tài chính), hoặc 2 số điện thoại của Văn phòng Sở Tài chính: 02773.851.241 và 02273.853.128.

Ngoài ra, Sở Tài chính còn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Trang Thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://stc.dongthap.gov.vn, mục Bạn đọc hỏi - Cơ quan chức năng trả lời, hoặc hộp thư điện tử: stc@dongthap.gov.vn.

Nội dung phản ánh, kiến nghị phải rõ ràng, ngắn gọn bằng tiếng Việt, nêu rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc thư điện tử để Sở Tài chính gửi thông tin phản hồi. 

Theo Sở Tài chính, thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được đảm bảo giữ bí mật.

PV

Gửi bình luận của bạn