Ký kết quy chế phối hợp phòng, chống các hoạt động phạm tội về tiền giả

Cập nhật ngày: 06/06/2018 06:02:14

ĐTO - Ngày 4/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN - ĐT), Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ an ninh và tài sản nhà nước do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản và công tác đấu tranh phòng, chống các hoạt động mua, bán, vận chuyển, lưu hành tiền giả qua biên giới.


Lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản phối hợp

Theo NHNN - ĐT, trong năm 2017, đơn vị và các ngành đã chủ động nắm tình hình, thu thập kịp thời các tin tức có liên quan, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan đến mua, bán, vận chuyển, lưu hành tiền giả qua biên giới. NHNN - ĐT đã cung cấp cho BĐBP tỉnh 500 quyển tài liệu và 50 tờ áp phích hướng dẫn về tiền Việt Nam và cách nhận biết tiền thật, tiền giả. Trong năm, đã phát hiện và lập biên bản thu giữ tiền giả với tổng số 25,6 triệu đồng.

Đơn vị cũng phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động tài chính tín dụng trên địa bàn; phối hợp với thanh tra, giám sát chi nhánh thực hiện việc kiểm tra công tác an toàn kho quỹ.

Ngoài ra, các đơn vị cũng thực hiện tốt công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả và phá hoại tiền. Năm qua, số lượng phát hiện và thu giữ tiền giả giảm mạnh so với cùng kỳ.

Dịp này, NHNM - ĐT, Công an tỉnh và Bộ chỉ huy BĐBP đã ký kết các quy chế phối hợp về công tác bảo vệ an ninh và tài sản nhà nước do ngành ngân hàng quản lý và bảo quản; phòng, chống các hoạt động tội phạm về tiền giả. Qua đó, nhằm tăng cường sự phối hợp giữa NHNN - ĐT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, lưu thông tiền giả, đảm bảo an ninh tiền tệ trên địa bàn tỉnh.

Hoài Minh

Gửi bình luận của bạn