Linh hoạt trong thực hiện các mô hình xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 08/06/2018 05:17:06

ĐTO - Ngày 7/6, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 mô hình nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng chủ trì.


Ông Nguyễn Thanh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách tỉnh hỗ trợ, từ đầu năm 2017 các địa phương đã triển khai 79 công trình thực hiện theo cơ chế nhà nước cấp vật liệu xây dựng, người dân đóng góp ngày công lao động cho 37 xã điểm NTM giai đoạn 2016 - 2020 và 25 xã diện. Tổng vốn đầu tư cho các công trình gần 62 tỷ đồng bao gồm vốn từ Ngân sách tỉnh hỗ trợ, vốn địa phương và huy động khác. Riêng vốn dân đóng góp chiếm gần 35%.

Tính đến nay, đã có 75/79 công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, lũy kế giá trị giải ngân đạt trên 90%. Nhiều địa phương được đánh giá đã làm tốt mô hình này theo đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh như huyện Lai Vung, Cao Lãnh, Thanh Bình, Châu Thành, Tam Nông.

Riêng việc thực hiện mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM, các huyện đã phát động triển khai thực hiện đến tất cả các xã. Nhiều địa phương đã chủ động tổ chức thực hiện mô hình từ những phần việc cụ thể, gắn với người dân, cộng đồng dân cư như: bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, duy tu bảo dưỡng giao thông nông thôn, phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ,...

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương, sở ngành đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện các mô hình xây dựng NTM. Cụ thể trong việc thực hiện mô hình nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công trong xây dựng NTM các Ban Quản lý xây dựng NTM tại một số xã hạn chế về năng lực quản lý, tổ chức thi công khi làm chủ đầu tư. Ngoài ra còn có việc khó khăn trong công tác thanh quyết toán, lựa chọn danh mục công trình chưa xuất phát từ nhu cầu bức xúc của chính người dân.

Khó khăn trong việc thực hiện mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM do đây là năm đầu tiên triển khai, thực hiện mô hình nên các địa phương khá lúng túng trong việc xác định những phần công việc và giải pháp thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng đánh giá cao các địa phương, người dân đã thực hiện các mô hình bước đầu mang lại kết quả khả quan. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự lực trong nhân dân, tạo tinh thần đoàn kết cùng nhau phát triển đúng theo tinh thần của chương trình xây dựng NTM.

Để 2 mô hình này tiếp tục phát triển, Phó Chủ tịch cũng đề nghị, các địa phương cần lựa chọn những công trình phù hợp với nguyện vọng người dân; linh hoạt trong sử dụng nguồn vốn, khai thác nguồn lực trong thực hiện mô hình cung cấp vật tư. Riêng thực hiện mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM cần đẩy mạnh việc giám sát cộng đồng đối với việc xây dựng công trình hạ tầng, bảo vệ môi trường, hình thành khu dân cư kiểu mẫu, tự quản trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Theo đó, Phó Chủ tịch đề nghị các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm ban hành danh mục công trình được áp dụng theo thiết kế mẫu. Riêng Sở Tài Chính sẽ đảm nhiệm việc hướng dẫn thực hiện thủ tục thanh toán sử dụng chi phí quản lý dự án của Ban quản lý xã...

Y DU

Gửi bình luận của bạn