Hiệu quả bước đầu của mô hình sinh hoạt chi bộ tốt

Cập nhật ngày: 31/05/2019 10:15:22

ĐTO - Khoảng 1 năm qua, Ban Tổ chức (BTC) Huyện ủy Lấp Vò triển khai thực hiện mô hình sinh hoạt chi bộ (SHCB) tốt tại một số chi bộ. Bước đầu, mô hình này mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng SHCB và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.


Chi bộ Trường THCS Bình Thành lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường

Để nâng cao chất lượng SHCB theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X, tháng 3/2018, BTC Huyện ủy Lấp Vò xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện mô hình SHCB tốt. Theo lãnh đạo BTC Huyện ủy Lấp Vò, thực tế trước đây, có lúc, có nơi chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những quy định, hướng dẫn về SHCB. Mô hình SHCB tốt ra đời nhằm chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trên. Chi bộ thực hiện đúng các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng theo quy định Điều lệ Đảng, Hướng dẫn của BTC Tỉnh ủy, phát huy vai trò lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ thực hiện mô hình SHCB tốt phải có nội dung sinh hoạt theo các Hướng dẫn của BTC Tỉnh ủy về nội dung, chương trình SHCB và tổ chức thực hiện Nghị quyết chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Ngay từ đầu năm, chi bộ cần xây dựng Nghị quyết phân công công tác cho đảng viên; đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo chi bộ để làm cơ sở đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm. Đảng viên viết bản cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng theo Công văn chỉ đạo của BTC Trung ương, BTC Huyện ủy Lấp Vò. Chi bộ xây dựng chủ đề sinh hoạt hàng quý (chủ đề phải phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương); xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Đề cương, biểu mẫu... liên quan đến các nội dung nói trên được BTC Huyện ủy Lấp Vò gửi đến chi bộ.

Thời gian đầu, mỗi Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Lấp Vò chọn 1 chi bộ làm điểm thực hiện mô hình SHCB tốt. BTC Huyện ủy phối hợp cùng Đảng ủy xã Hội An Đông, Bình Thành chọn 2 chi bộ trực thuộc Đảng ủy là Chi bộ ấp An Phú và Chi bộ Trường THCS Bình Thành làm điểm thực hiện SHCB tốt để chỉ đạo rút kinh nghiệm cấp huyện. Đồng chí Trần Thiện Thanh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Thành cho biết: “Từ khi thực hiện mô hình SHCB tốt, việc sinh hoạt lệ hàng tháng của chi bộ trường có chuyển biến tích cực, nền nếp hơn. Các nội dung như: chi bộ ra Nghị quyết phân công đảng viên đầu năm; đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết; sinh hoạt chuyên đề; công tác kiểm tra, giám sát; các bước tổ chức SHCB... thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo hướng dẫn của cấp trên. Năm 2018, Chi bộ Trường THCS Bình Thành được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Mô hình SHCB tốt giúp Chi bộ Trường THCS Bình Thành tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt. Chi bộ lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Năm học 2017 - 2018, Trường THCS Bình Thành có nhiều học sinh (HS) đạt giải cao tại các hội thi văn nghệ, vẽ tranh, bơi lội, hùng biện tiếng Anh, hội thi HS giỏi các môn văn hóa... Tỉ lệ HS có học lực khá, giỏi đạt gần 67%; hạnh kiểm khá, tốt chiếm hơn 99%; 100% HS tốt nghiệp THCS.

Đồng chí Phạm Văn Thắng - Phó trưởng BTC Huyện ủy Lấp Vò cho rằng: “Qua 1 năm thực hiện, dù còn một số hạn chế nhất định nhưng bước đầu mô hình SHCB tốt mang lại những hiệu quả tích cực. Đảng viên dự SHCB đông đủ hơn; hình thức tổ chức SHCB bài bản. Nội dung sinh hoạt từng bước thực hiện đúng và đầy đủ theo hướng dẫn của cấp trên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng SHCB, nhất là chi bộ ấp, khóm; xây dựng các chi bộ, đảng bộ trực thuộc ngày càng trong sạch vững mạnh”.

N.AN

Gửi bình luận của bạn