Huyện Cao Lãnh

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới

Cập nhật ngày: 10/09/2019 06:37:30

ĐTO - Thời gian qua, huyện Cao Lãnh là một trong những địa phương có nhiều nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Tính đến nay, toàn huyện có 9/18 xã đạt các tiêu chí NTM. Mục tiêu huyện đặt ra trong năm 2019 - 2020 là tập trung lãnh đạo hoàn thành cơ bản các tiêu chí NTM đối với các xã còn lại.


Huyện Cao Lãnh chú trọng phát triển các thế mạnh trong ngành nông nghiệp

Theo UBND huyện Cao Lãnh, để thực hiện hiệu quả việc triển khai thực hiện xây dựng NTM, huyện Cao Lãnh đã triển khai hiệu quả nhiều nguồn lực hỗ trợ. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện là trên 1.700 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 200 tỷ đồng.

Thời gian qua, lãnh đạo huyện thường xuyên chỉ đạo các xã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí. Riêng đối với các xã còn lại tập trung thực hiện các tiêu chí đã đăng ký, huy động các nguồn lực để phát triển sản xuất và xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, đẩy mạnh công tác chuyển đổi hoạt động hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, chất lượng hoạt động.

Để phát triển hiệu quả các lĩnh vực kinh tế, huyện Cao Lãnh cũng duy trì hoạt động ổn định 3 làng nghề dệt chiếu ở 3 ấp: Bình Phú Lợi, Bình Linh và Bình Hòa (xã Bình Thạnh). Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho Xoài Cao Lãnh, Xoài Cát Chu Cao Lãnh, Chanh Cao Lãnh và Cá điêu hồng Bình Thạnh. Huyện cũng chú trọng hỗ trợ, tư vấn các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thực hiện cải tiến bao bì hàng hóa đối với một số ngành hàng chủ lực của huyện, nhằm tăng giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường. Cùng với đó, triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo đúng chủ trương của tỉnh...

Theo UBND huyện Cao Lãnh, thời gian tới, địa phương tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM. Trong đó, vận động sự đồng hành của các doanh nghiệp và sự hưởng ứng của nhân dân; thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp kết hợp xây dựng NTM. Đồng thời, các cấp ủy Đảng chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp cùng cơ sở làm tốt công tác chỉ đạo thực hiện, cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để chương trình xây dựng NTM thành công. Các công tác quan trọng được quan tâm như: nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông về xây dựng NTM; nâng cao năng lực bộ máy Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp...

Huyện Cao Lãnh phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt chuẩn huyện NTM và 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao...

Trang Huỳnh

Gửi bình luận của bạn