Tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 7.900 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 09/09/2019 06:01:36

ĐTO - Tháng 8/2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của tỉnh ước đạt trên 7.900 tỷ đồng, tăng 2,23% so với tháng trước và tăng 14,85% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đầu năm ước đạt hơn 62.500 tỷ đồng, tăng 12,10% so với cùng kỳ năm trước. Sự biến động của giá xăng dầu trong các tháng đầu năm phần nào ảnh hưởng đến tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn.

Doanh thu thương nghiệp tháng 8 ước đạt 6.301 tỷ đồng, tăng 0,54% so với tháng trước và 13,90% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động khách sạn nhà hàng tháng 8/2019 ước đạt 1.102 tỷ đồng, tăng 0,06% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động dịch vụ tháng 8/2019 có mức doanh thu ước đạt 549 tỷ đồng, giảm 0,79% so với tháng trước nhưng tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu năm đến nay, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì ổn định, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Ước tính khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 8 đạt 509 ngàn tấn, tăng 0,59% so với tháng trước, tăng 10,60% so với cùng kỳ năm trước.

T.H

Gửi bình luận của bạn