Hỗ trợ thí sinh thi THPT Quốc gia 2019

Cập nhật ngày: 07/06/2019 05:42:51

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Huyện đoàn Lai Vung sẽ thành lập 3 Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại 3 điểm thi: THPT Lai Vung 1, Lai Vung 2, Lai Vung 3.

Tại mỗi điểm thi có khoảng 15 thanh niên tình nguyện là sinh viên Trường Đại học Cần Thơ và tình nguyện viên tại địa phương hỗ trợ thí sinh và phụ huynh: hướng dẫn khu vực ngồi đợi thí sinh thi, hỗ trợ các sự cố xe hư, quên giấy báo dự thi hoặc giấy tờ cần thiết khác cho thí sinh. Ngoài ra, từ nguồn xã hội hóa, Huyện đoàn Lai Vung đã vận động được 200 cây viết mực, viết chì và 2 ngàn chai nước suối để hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh trong các ngày diễn ra kỳ thi.

K.Đồng

Gửi bình luận của bạn