Sáp nhập Trường THCS Nguyễn Văn Bảnh vào Trường THPT Giồng Thị Đam

Cập nhật ngày: 05/06/2019 05:28:59

Ngày 3/6, UBND tỉnh quyết định sáp nhập Trường THCS Nguyễn Văn Bảnh vào Trường THPT Giồng Thị Đam (huyện Tân Hồng). Tên trường sau khi sáp nhập là Trường THCS và THPT Giồng Thị Đam.

Trụ sở làm việc ghép giữa 2 Trường THCS Nguyễn Văn Bảnh và THPT Giồng Thị Đam cũ, đặt tại ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng. Trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND huyện Tân Hồng ổn định tổ chức, bộ máy của Trường THCS và THPT Giồng Thị Đam theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017; hoạt động theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và THPT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011.

Thành Nguyễn

Gửi bình luận của bạn