Vì quê hương Châu Thành giàu đẹp, nghĩa tình

Cập nhật ngày: 29/06/2020 11:47:25

ĐTO - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 với quyết tâm chính trị cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; năng động, sáng tạo trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chung sức đồng lòng xây dựng, phát triển quê hương Châu Thành giàu đẹp, nghĩa tình.


Đồng chí Nguyễn Tấn Lực - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành (thứ 6 từ trái sang) và ông Phạm Tấn Xiếu – Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (thứ 4 từ phải sang) cắt băng khánh thành vườn trái cây sinh thái Tám Sáng

Phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng

Với sự lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BTV Huyện ủy Châu Thành và cấp ủy các cấp đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong công tác lãnh đạo, điều hành đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung thực hiện. Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ gắn liền với công tác tư tưởng, dân vận, tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ.

BTV Huyện ủy Châu Thành đã chủ động thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Đề án số 04-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy. Đến nay, có 77/77 ấp, khóm thực hiện mô hình Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng khóm, ấp; 5/12 xã, thị trấn thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; hợp nhất các chức danh lãnh đạo của ngành huyện, đã tạo sự chuyển biến thực sự về đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị. BTV Huyện ủy luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; việc triển khai học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ huyện đến cơ sở; công tác tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm. Tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, tin tưởng và đồng thuận với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phát triển của địa phương.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm. Đồng thời tăng cường đi cơ sở, đề cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách cơ sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở. Công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về cải cách hành chính của cán bộ, công chức được nâng lên. Với mục tiêu xây dựng chính quyền kiến tạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền phục vụ, tạo dựng niềm tin, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp, năm 2019, huyện Châu Thành vươn lên thứ 2 trong tỉnh về chỉ số cải cách hành chính. Với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, sự tin tưởng của quần chúng Nhân dân, kết quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI đặt ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, đã thực hiện đạt và vượt 7/11 chỉ tiêu, 3 chỉ tiêu gần đạt và 1 chỉ tiêu chưa đánh giá.


Mùa nhãn Châu Thành.
Ảnh: Minh Trường

Thực hiện các giải pháp chiến lược mang tính đột phá

Với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ trách nhiệm, hiệu quả của các sở, ban, ngành tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đến năm 2020, kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành phát triển khá. UBND huyện triển khai, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đối với ngành nông nghiệp, thủy sản là 3.856 tỷ đồng, đạt 99,05% chỉ tiêu; ngành công nghiệp là 3.962 tỷ đồng, đạt 97,23% chỉ tiêu; ngành xây dựng là 551 tỷ đồng, đạt 105,56% chỉ tiêu Nghị quyết. Ngành nông nghiệp chọn đúng định hướng phát triển, diện tích lúa giảm, tăng diện tích hoa màu, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản; từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh như lúa, nhãn, khoai lang, heo, cá tra. Số lượng các tổ hợp tác, hợp tác xã tăng nhanh, chất lượng hoạt động bước đầu đã có cải tiến và đổi mới tư duy sản xuất. Các mô hình kinh tế tập thể, liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm càng tăng.


Quê hương Châu Thành trên đường phát triển.
Ảnh: Hoàng Trọng

Đến nay, huyện Châu Thành đã có 12 hội quán và 18 hợp tác xã được thành lập với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới góp phần tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Công tác lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển đô thị, thu hút sự quan tâm, đầu tư của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, từng bước đồng bộ hóa các hoạt động thương mại, dịch vụ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ bình quân giai đoạn 2016-2020 là 5.760 tỷ đồng, đạt 90,71% chỉ tiêu. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển ổn định, kết quả, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm đạt 99,91%; việc huy động học sinh ở các bậc học đều đạt kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn huyện có 21 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, đạt 105% chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân được thực hiện đa dạng, đổi mới về nội dung, chương trình dạy nghề, tiếp cận với công nghệ thông tin, gắn kết với nhu cầu của doanh nghiệp. Hơn 3.460 lao động nông thôn tham gia các lớp đào tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,24%, qua đào tạo nghề đạt 47,67%.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ y tế được nâng cao trình độ chuyên môn và y đức; công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; các chỉ tiêu về công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình đều đạt kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Châu Thành giảm còn 1,44%, dự kiến đến cuối năm 2020 còn 1,24%, số hộ nghèo phát sinh và tái nghèo thấp. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường; phối hợp giữa các ngành chức năng trong phòng, chống tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật ngày càng chặt chẽ...

Kế thừa những kết quả đã đạt được, với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy tính năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tạo nền tảng phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành tiếp tục công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu làm nền tảng quan trọng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Lựa chọn, thực hiện các giải pháp chiến lược mang tính đột phá, cấp ủy, chính quyền tiếp tục chú trọng các lĩnh vực tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị. Song song đó, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội... Tăng cường công tác bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng sống của người dân; quyết tâm xây dựng huyện Châu Thành phát triển toàn diện và bền vững.

C.Phương

Gửi bình luận của bạn