Tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật ngày: 27/06/2020 06:27:48

Trải qua 53 năm (16/6/1967 - 16/6/2020) từ ngày thành lập lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) - Công an nhân dân Việt Nam và 26 năm (30/6/1994 - 30/6/2020) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Công an tỉnh Đồng Tháp, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển vững chắc, khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.


Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị dẫn đầu Khối thi đua thuộc Công an tỉnh năm 2019, trong đó có Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ ngày thành lập Phòng Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) – nay là Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đến nay, dù tên gọi có khác nhau nhưng lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Công an tỉnh Đồng Tháp luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, đơn vị đã làm tốt vai trò tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nổi bật là năm 2016, đơn vị đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao lưu, tôn vinh những tập thể, cá nhân dũng cảm, tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2006-2016. Đồng thời đã lựa chọn tôn vinh 120 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổng số hơn 920 quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT. Hội nghị đã được Bộ Công an đánh giá cao về cách làm năng động, sáng tạo để thu hút đông đảo Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng phong trào ngày càng sâu rộng, có sức lan tỏa.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã chủ động đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành 3 Đề án về Công an xã ở tỉnh Đồng Tháp qua các giai đoạn 2002 – 2005, 2006 – 2010 và 2011 – 2015 nhằm củng cố kiện toàn về cơ cấu tổ chức, trang bị công cụ, phương tiện hỗ trợ và chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã. Qua đó, lực lượng Công an xã từng bước an tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ luôn giữ vững ý chí quyết tâm, chủ động phối hợp cùng với các lực lượng trong và ngoài ngành triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia công tác giữ gìn ANTT; góp phần xứng đáng vào truyền thống vẻ vang của toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Đồng Tháp nói riêng.

Với những thành tích trong công tác, tập thể đơn vị được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng Bằng khen, Giấy khen.

Thượng tá Hồ Thanh Nhựt – Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cho biết, phát huy truyền thống vẻ vang của toàn lực lượng, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tăng cường sự lãnh đạo đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ ANTT; nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm; phát huy vai trò các tổ chức tự quản của Nhân dân làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Chăm lo xây dựng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ quyết tâm chung sức, chung lòng, đề cao trách nhiệm, ra sức rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

DUY PHƯƠNG

Gửi bình luận của bạn