Khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật ngày: 16/05/2019 15:20:24

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, sáng nay, 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.


Toàn cảnh khai mạc hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chương tình Hội nghị.

Theo đó, Hội nghị lần này sẽ tập trung bàn nhiều nội dung quan trọng, thảo luận cho ý kiến về Đề cương các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gồm: Đề cương Báo cáo Chính trị; Đề cương Báo cáo mười năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười năm 2011- 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội mười năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021- 2025); Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị cũng sẽ cho ý kiến về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; xem xét, cho ý kiến về báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ chín đến Hội nghị lần này; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018,…


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị; đồng thời nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận, cho ý kiến.

Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, và chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Theo chương trình, Hội nghị lần này làm việc đến ngày 18/5. Sau phiên khai mạc, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ.

Nhân Dân điện tử

Gửi bình luận của bạn