Huấn luyện dân quân binh chủng

Cập nhật ngày: 15/05/2019 07:35:53

Từ ngày 7 - 18/5, Cụm III gồm (huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và TP.Sa Đéc) tổ chức huấn luyện dân quân binh chủng năm thứ 2, 3, 4 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lấp Vò.


Huấn luyện chiến thuật khẩu đội súng cối 82mm độc lập tập kích

Tham gia lớp huấn luyện, các dân quân được học tập, rèn luyện các nội dung, như: tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Huấn luyện điều lệnh đội hình, đội ngũ; tính năng, tác dụng, kỹ thuật, chiến thuật, cấu tạo các bộ phận của súng máy phòng không 12,7mm, pháo ĐKZ 82mm, súng cối 82mm, 60mm…

Khóa huấn luyện nhằm trang bị cho dân quân binh chủng thành thạo các động tác của từng xạ thủ, công tác chuẩn bị và thực hành chiến đấu góp phần xây dựng lực lượng dân quân địa phương ngày càng vững mạnh.

QUC HƯNG

Gửi bình luận của bạn