Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hồng Ngự lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Cập nhật ngày: 15/05/2019 13:03:53

ĐTO - Trong 2 ngày (14 và 15/5), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Hồng Ngự tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Võ Hoàng Cương – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đến dự.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQVN huyện Hồng Ngự và các tổ chức thành viên đoàn kết thống nhất hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ X đã đề ra trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, thực hiện các công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo; vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng vượt chỉ tiêu, công tác vận động thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, công tác củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng mở rộng, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trong đóng góp xây dựng các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phát huy hiệu quả.

Hoạt động của các tổ chức thành viên được đẩy mạnh và từng bước nâng cao chất lượng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại đại hội

Đại hội MTTQVN huyện Hồng Ngự đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động cũng như đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, đề án trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của huyện đề ra.

Đại hội tiến hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQVN huyện Hồng Ngự khóa mới gồm 61 thành viên. Phiên họp của Ủy ban MTTQVN huyện Hồng Ngự (khóa XI) lần thứ nhất hiệp thương cử ông Trương Thái Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

          Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn