Xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay sát với thực tiễn địa phương

Cập nhật ngày: 15/05/2019 11:39:57

ĐTO - Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn TP.Sa Đéc phát động, triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp đáng kể các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.


Các mô hình hợp tác sản xuất hoa kiểng, phát triển du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân trên địa bàn TP.Sa Đéc

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh trên địa bàn được triển khai rộng khắp, phù hợp với tình hình địa phương. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được nhân dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ. Các mô hình hợp tác sản xuất hoa kiểng, phát triển du lịch cộng đồng, khởi nghiệp phát triển kinh tế, Hội quán nông dân, tự quản bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự,... được hình thành và ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần tạo dựng hình ảnh TP.Sa Đéc văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình.

MTTQVN TP.Sa Đéc và xã, phường cùng các tổ chức thành viên phối hợp với Công an phát động nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thông qua việc việc đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự theo cơ chế “tự chủ, tự quản” có sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền, phối hợp hướng dẫn của Công an các cấp mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. Cụ thể: mô hình “Camera an ninh” đã gắn tại 238 điểm với 365 mắt, tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng; mô hình “Tổ Nhân dân tự quản”; “5 không, 3 sạch”, câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, góp phần ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn TP.Sa Đéc.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.Sa Đéc tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lồng ghép với việc thực hiện các phong trào thi đua do các ngành, đoàn thể phát động nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, xây dựng nếp sống văn hóa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đô thị loại II.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng năm, MTTQVN TP.Sa Đéc và xã, phường phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo. Các hoạt động hỗ trợ người nghèo, thực hiện “Tháng cao điểm Vì người nghèo” ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, chung sức, chung tay cả cộng đồng vì người nghèo. Các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo của các tổ chức thành viên thông qua việc vận động nhân dân tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình hùn vốn, các phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp. Thông qua cuộc vận động đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá và mua bán sản phẩm địa phương, hàng hóa Việt trên địa bàn thành phố để vừa phục vụ nhân dân, vừa từng bước thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên dùng hàng Việt. Cụ thể như: duy trì hoạt động các câu lạc bộ “Phụ nữ ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ “Phụ nữ ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chương trình “Hàng Việt về nông thôn”, “Tự hào hàng Việt”, “Phiên chợ hàng Việt tại khu dân cư”; các Hội chợ xúc tiến thương mại, các hội thi làm bánh từ bột gạo.

MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn TP.Sa Đéc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội, thi hành chính sách, pháp luật có nhiều tiến bộ. Việc nắm bắt, tổng hợp và phản ánh ý kiến của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp được đổi mới thông qua các báo cáo tình hình nhân dân hằng quý, hội nghị gặp gỡ tiếp xúc của đại biểu dân cử các cấp với cử tri, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được Mặt trận tổng hợp báo cáo với Đảng, MTTQVN tỉnh, Hội đồng nhân dân và UBND các cấp đầy đủ, kịp thời, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn