Tất cả ý kiến được các đơn vị, địa phương trả lời đúng hạn hoặc trước hạn

Cập nhật ngày: 15/05/2019 19:26:50

ĐTO - Từ ngày 11/4 - 11/5/2019, UBND tỉnh tiếp nhận và giao các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý 9 ý kiến của các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh (Báo Đồng Tháp có 2 ý kiến).

Kết quả xử lý, có 7 ý kiến đã đến hạn. Trong đó, 6 ý kiến trả lời trước hạn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Công ty Điện lực Đồng Tháp, Sở Tư pháp, UBND TP.Cao Lãnh và huyện Tháp Mười. Không có ý kiến trả lời trễ hạn hoặc chưa trả lời.

Qua kết quả trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương biểu dương thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Nguyễn Văn Dương cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi và báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý ý kiến của cá nhân, tổ chức gửi đến UBND tỉnh.

Hữu Nghĩa

Gửi bình luận của bạn