Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TX.Hồng Ngự

Cập nhật ngày: 17/05/2019 06:02:37

ĐTO - Ngày 15/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TX.Hồng Ngự tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Đặng Thị Mỹ Cẩm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đến dự.


Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TX.Hồng Ngự tham gia điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQVN TX.Hồng Ngự triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Nghị quyết Đại hội Ủy ban MTTQVN thị xã lần thứ II đạt nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc được chú trọng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong 5 năm qua, thông qua các cuộc vận động đã huy động 41,3 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo; xây dựng 152 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; 549 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn... Những kết quả nêu trên góp phần giúp an ninh chính trị được giữ vững, tình hình biên giới ổn định, đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQVN TX.Hồng Ngự quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động để tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời tiếp tục bảo vệ quyền lợi, lợi ích của nhân dân; phát huy dân chủ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...

Đại hội tiến hành hiệp thương cử 60 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQVN thị xã (khóa III), nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQVN thị xã lần III đã hiệp thương cử đồng chí Phạm Thiện Bửu tái đắc cử chức vụ Chủ tịch.

PV

Gửi bình luận của bạn