50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ về đạo đức cách mạng

Cập nhật ngày: 18/05/2019 14:12:20

Suốt cuộc đời phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng và cách mạng, khi ra đi về thế giới bên kia, trên ngực áo Bác Hồ không một tấm huy chương.


Nhiều cá nhân tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Ảnh: MX

Bác chỉ “để sẵn mấy lời” cho đồng bào, đồng chí và bạn bè, trong đó, nội dung chủ yếu là nói về đạo đức cách mạng.

Bác viết: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Trong Di chúc, Bác còn nhắc nhở và khẳng định việc đoàn kết, việc thực hành dân chủ trong Đảng và của đảng viên là nguyên tắc sống còn, là sức mạnh của Đảng ta.

Những lời Bác về đoàn kết, dân chủ bao hàm nội dung đạo đức cách mạng.

Nghị quyết 04 của BCH Trung ương khóa XII  về chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, với 27 nhóm biểu hiện suy thoái, trong đó có những biểu hiện suy thoái thuộc về đạo đức cách mạng.

Vừa qua, có cán bộ lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở bị kỷ luật, vô tù, ngoài nguyên nhân chủ yếu là tham nhũng, thì còn vi phạm nguyên tắc tài chính...

Tham nhũng rỏ ràng là suy thoái về đạo đức.

Còn vi phạm nguyên tắc tài chính, theo kết luận, hầu hết vụ việc đều được tập thể lãnh đạo thông qua.

Câu hỏi đặt ra là phải chăng tập thể lãnh đạo ở địa phương, đơn vị đó đã bị vô hiệu hóa bởi người đứng đầu, hoặc không đủ trình độ phản biện, hoặc đồng tình, hoặc biết sai mà không nói...

Nếu như vậy, chuyện vi phạm đạo đức cách mạng không chỉ của cá nhân mà của người liên quan, của tập thể.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có hàng trăm ngàn gương điển hình trên các lĩnh vực.

Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, các cấp, các ngành tổ chức hội nghị biểu dương những gương điển hình nhất.

Những điển hình được biểu dương hoặc chưa được biểu dương chắc rằng sẽ là tấm gương để mọi người làm theo, theo đó hạn chế dần những vi phạm đạo đức cách mạng.

Bác đã dặn: Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống, mà phải được rèn luyện hàng ngày. Những việc gì có lợi cho nước, cho dân là đạo đức cách mạng.

Hữu Ý

Gửi bình luận của bạn