Chấn chỉnh vi phạm thiết bị giám sát hành trình

Cập nhật ngày: 10/09/2019 13:43:27

ĐTO - Thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải tỉnh yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh tăng cường theo dõi, truy cập vào hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), nếu phát hiện xe bị mất tín hiệu khi đang hoạt động, thì liên hệ ngay với đơn vị cung cấp thiết bị, để khắc phục và truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Tổng cục đường bộ Việt Nam đúng theo quy định.

Đối với các xe vi phạm về tốc độ, thời gian lái xe, không truyền dữ liệu, Sở đề nghị các đơn vị rà soát lại và có biện pháp khắc phục, nếu tiếp tục vi phạm Sở sẽ xử lý theo quy định.

Báo cáo về Sở đối với các trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải đã yêu cầu khắc phục, nhưng đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ giám sát hành trình không thực hiện, Sở GTVT tổng hợp sẽ báo cáo Tổng cục đường bộ Việt Nam.

Trường hợp các xe đang sửa chữa, phải tháo thiết bị không truyền dữ liệu được hoặc không còn quản lý của đơn vị phải có văn bản thông báo về Sở.

PV

Gửi bình luận của bạn