Số: 225/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Thông báo v/v đấu giá tài sản tịch thu

Cập nhật ngày: 28/12/2018 09:51:33

*  Lô xe bán phế liệu (83 chiếc).       Giá khởi điểm: 68.700.000 đồng.

- Bán hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 20/12/2018 đến 15 giờ ngày 02/01/2019.

- Nhận hồ sơ: ngày 2, 3 và đến 15 giờ ngày 4/1/2019.

- Tổ chức đấu giá lúc: 8 giờ ngày 5/1/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hồng Ngự. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hồng Ngự.  Điện Thoại: 0277 3563474.

    * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn