Số: 211/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 12 tháng 12 năm 2018

Thông báo V/v đấu giá quyền khai thác phí hoa chi chợ năm 2019 “lần 2”

Cập nhật ngày: 14/12/2018 18:57:25

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá quyền khai thác thu phí các cơ sở hoa chi chợ, phí giữ xe năm 2019 tại thị xã Hồng Ngự, như sau:

1. Phí giữ xe chợ Bách hóa. Giá khởi điểm: 350.000.000 đồng.

2. Bến nước Bờ đông. Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng.

3. Hoa chi chợ Mương Lớn. Giá khởi điểm: 173.000.000 đồng.

- Bán hồ sơ: Từ ngày 13/12/2018 đến 15 giờ ngày 17/12/2018.

- Nhận hồ sơ: ngày 18, 19 và đến 15 giờ ngày 20/12/2018.

- Tổ chức đấu giá lúc: 08 giờ ngày 21/12/2018 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hồng Ngự. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hồng Ngự. Điện Thoại: 0277 3563474.

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn