Số: 208/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 12/12/2018 09:21:14

Đấu giá tài sản tịch thu của Công an huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

* Lô dàn lạnh, dàn nóng điều hòa, tủ lạnh, thùng loa, bếp ga mini, âm li, dép... (Có bảng kê kèm theo). Giá khởi điểm: 250.000.000đ

Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 12/12/2018 đến 15 giờ ngày 21/12/2018.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ; Tiền đặt trước: 10% Giá khởi điểm.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 21, 24 và đến 15 giờ ngày 25/12/2018.

Thời gian đấu giá: 8 giờ ngày 26/12/2018.

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại Công an huyện Tân Hồng.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Công an huyện Tân Hồng, Điện thoại: 0277 3830 149.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn