Số: 216/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 17 tháng 12 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 19/12/2018 14:27:52

* Quyền khai thác dịch vụ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (thời gian khai thác 2 năm). Giá khởi điểm: 356.082.000đ/năm

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định về cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, phải đảm bảo cho việc kiểm soát việc giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra vệ sinh về thú y.

- Đơn vị tham gia đấu giá phải cam kết có đủ điều kiện và năng lực tài chính.

Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ: Từ 19/12/2018 đến 15 giờ ngày 28/12/2018, bán hồ sơ 200.000đ/đơn đăng ký, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Các ngày 28/12/2018; 2/1/2019 và đến 15 giờ ngày 3/1/2019, Tiền đặt trước 70.000.000đ và nộp vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

Thời gian đấu giá8 giờ ngày 4/1/2019 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Sa Đéc.

 Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại:  0277 3865 336

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn