Số: 17/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 1 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 13/02/2019 09:08:25

Đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

1. Khu mở rộng 42 Căn phố chợ thị trấn Thanh Bình:

* Thửa 69 (nền góc). Diện tích: 127,70m2; Giá khởi điểm: 988.398.000đ

* Thửa 70. Diện tích: 79, 50 m2; Giá khởi điểm: 512.775.000đ

* Thửa 71. Diện tích: 80, 20 m2; Giá khởi điểm: 517.290.000đ

2. Khu mở rộng chợ Bình Tấn:

* Thửa 39 (nền góc). Diện tích: 130,0 m2; Giá khởi điểm: 187.200.000đ

* Thửa 15, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36. Diện tích: 72 m2/nền;

Giá khởi điểm: 86.400.000đ/nền

* Thửa 14 (nền góc). Diện tích: 89,2 m2; Giá khởi điểm: 128.448.000đ

Thông báo, xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 13/2/2019 đến 15 giờ ngày 11/3/2019

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 11, 12 và đến 15 giờ ngày 13/3/2019 (Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá: 8 giờ ngày 14/3/2019 tại Hội trường UBND huyện Thanh Bình.

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình, điện thoại: 0277. 3833 856.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn