Số: 10/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 1 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 16/01/2019 09:29:59

* Công an huyện Tân Hồng:

 7 (bảy) xe ô tô tải tự chế,  1 (một) xe ô tô tải ben, 1 (một) đầu máy xe ô tô tải và 1 (một) khung xe ô tô tải (Có bảng kê chi tiết kèm theo). Giá khởi điểm: 222.000.000đ.

- Thông báo, bán hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 16/1/2019 đến 15 giờ ngày 24/1/2019 tại Công an huyện Tân Hồng.

- Nhận hồ sơ: Ngày 24, 25 và đến 15 giờ ngày 28/1/2019. Tiền đặt trước 10% theo giá khởi điểm.

- Tổ chức đấu giá: 8 giờ ngày 29/1/2019 tại Công an huyện Tân Hồng.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Công an huyện Tân Hồng. Số 336, đường Nguyễn Huệ, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại:  0277. 3830149.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn