Sẽ dừng hoạt động của bến phà Vàm Cống

Cập nhật ngày: 21/06/2019 18:58:22

ĐTO - Bộ Giao thông vận tải vừa thống nhất chủ trương dừng hoạt động của bến phà Vàm Cống theo đề xuất của Tổng cục đường bộ Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải giao Tổng cục đường bộ Việt Nam căn cứ vào quy định hiện hành để xem xét, quyết định thời điểm cụ thể dừng hoạt động Bến phà Vàm Cống. Đồng thời, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và Bến phà Vàm Cống về thời gian dừng hoạt động để người tham gia giao thông biết, thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu Tổng cục đường bộ Việt Nam có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý các vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy, tài sản của bến phà Vàm Cống theo quy định của pháp luật.

PV

Gửi bình luận của bạn