Các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 80% cần tổ chức rút kinh nghiệm

Cập nhật ngày: 21/02/2020 05:24:58

ĐTO - Đó là đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện đầu tư công năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 vào sáng ngày 20/2. Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng chủ trì.


Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019 tổng vốn kế hoạch của tỉnh là 4.458 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/1/2020, giá trị giải ngân là 3.500 tỷ đồng, đạt trên 78% kế hoạch và cao hơn 1,34% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên có một số chủ đầu tư triển khai thực hiện công trình chậm, giải ngân thấp như: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Cao Lãnh...

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, đa số công trình bị vướng khâu giải phóng mặt bằng, phải tạm dừng thi công, làm ảnh hưởng tiến độ của dự án/gói thầu. Bên cạnh đó, vẫn còn một số yếu tố chủ quan như: nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng bị xử phạt, chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu chậm, việc đánh giá hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất chưa chặt chẽ...

Căn cứ tình hình triển khai thực tế của các dự án và những nguyên nhân dẫn đến giải ngân không đạt kế hoạch đề ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 80% cần tổ chức rút kinh nghiệm.

Tổng kế hoạch vốn năm 2020 của tỉnh là 4.630 tỷ đồng, hiện nay đã phân bổ chi tiết 4.200 tỷ đồng, số còn lại đang rà soát và chuẩn bị phân bổ. Để thực hiện tốt công tác đầu tư công năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai dự án sau khi nhận được vốn phân bổ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các dự án lớn, công trình trọng điểm. Bên cạnh đó, cần lập tiến độ, theo dõi sát tình hình thực hiện và giải ngân từng công trình, dự án; có giải pháp sớm hoàn thành dự án, công trình chậm tiến độ. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn và đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công khi cần thiết để đảm bảo việc giải ngân cao nhất...

MN

Gửi bình luận của bạn