Quản lý chất lượng tư vấn, thi công xây dựng công trình có hiệu quả

Cập nhật ngày: 20/02/2020 16:20:59

ĐTO – Ngày 20/2, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cho biết, năm 2019, các sở chuyên ngành và phòng chuyên môn cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 1.290 hồ sơ với tổng giá trị dự toán trình thẩm định của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gần 4.500 tỷ đồng.


Sở xây dựng tỉnh luôn quan tâm quản lý chất lượng tư vấn, thi công xây dựng công trình trên địa bàn

Qua thẩm định cho thấy số hồ sơ chưa đạt yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung chiếm tỷ lệ 2,32%; giá trị dự toán sau thẩm định giảm 2,59% so với dự toán trình thẩm định. Công tác thẩm định đã góp phần chấn chỉnh chất lượng của hồ sơ thiết kế; việc lập dự toán ít sai sót hơn về khối lượng, áp dụng đơn giá, định mức phù hợp theo tính chất công việc và các quy định. Công tác tư vấn thiết kế dần được cải thiện thể hiện qua tỷ lệ sai sót đã giảm dần qua các năm.

Cũng trong năm 2019, Sở Xây dựng đã thực hiện hướng dẫn và triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý chi phí; công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng hàng tháng, góp phần cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, giá gói thầu xây dựng được thuận lợi cũng như hạn chế sai sót trong việc thực hiện và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn